Aanvraag Verantwoordelijkheidsteken - VT

E-mail Afdrukken PDF

Voor de behandeling van uw aanvraag van een verantwoordelijkheidsteken dient naast het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, een recent uittreksel uit het handels-, stichtings- of verenigingsregister van de Kamer van Koophandel waarin productie / handel in edelmetaal tot uitdrukking komt, bij WaarborgHolland te worden aangeboden.
Het  verantwoordelijkheidsteken vervalt zodra de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt beëindigd.

Voor overige vragen m.b.t. de aanvraag van uw eigen verantwoordelijkheidsteken kunt u contact opnemen met onze ondernemersadministratie.

Het aanvraagformulier voor een verantwoordelijkheidsteken vindt op onze download pagina.