Eisen aan het Verantwoordelijkheidsteken - VT

E-mail Afdrukken PDF

Voorwaarden waaraan het teken moet voldoen:

  • het teken moet uniek zijn (WaarborgHolland controleert dit voor u);
  • het teken moet letters en een onderscheidingsteken bevatten;
  • het teken dient binnen een contour te worden geplaatst;
  • de letters (initialen van de verantwoordelijke ondernemer) moeten goed leesbaar zijn en gescheiden van elkaar en van het contour staan;
  • het onderscheidingsteken mag niet ten koste gaan van de duidelijkheid van de letters en mag geen '+', 'x', '.' of ',' zijn;
  • omdat het verantwoordelijkheidsteken de initialen van de verantwoordelijke fabrikant/importeur moet bevatten, dient er bij het ontwerp rekening te worden gehouden met de rechtsvorm van de onderneming.
Rechtsvorm
Initialen van de
Eenmanszaak naam van de eigenaar *
Vennootschap onder firma naam van één van de vennoten *
Commanditaire vennootschap naam van de beherende vennoot *
Besloten / Naamloze vennootschap naam van de vennootschap
(Coöperatieve) Vereniging naam van de vereniging
Stichting naam van de stichting

* Naam zoals geregistreerd bij de burgerlijke stand.

 

Voorbeelden VT