Woordgebruik

E-mail Afdrukken PDF
Mededeling inzake het toegestane woordgebruik bij het onder de aandacht brengen bij het publiek van edelmetalen voorwerpen.

Teneinde een uniforme regeling te verkrijgen op het gebied van het door de Waarborgwet 1986 in artikel 36 beschermde gebruik van de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver volgt hieronder een overzicht van toegestane en niet-toegestane benamingen.

Toegestaan is om de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver te gebruiken, indien de betreffende voorwerpen of onderdelen van voorwerpen:

  1. zijn voorzien van een geldig gehaltemerk; of
  2. vallen onder één van de vrijstellingen van de verplichting tot waarborging op grond van artikel 5, lid 2 van de Waarborgwet resp. art. 5 van de Waarborgregeling, doch wel voldoen aan de wettelijke gehalten. De betreffende ondernemer blijft er verantwoordelijk voor, dat de als zodanig ten verkoop aangeboden edelmetalen voorwerpen ook inderdaad aan de eisen van het gehalte voldoen.
Niet toegestaan is om de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver of equivalenten in een buitenlandse taal hiervoor te gebruiken bij de verkoop of levering van voorwerpen, die niet geheel vervaardigd zijn uit edelmetaal, doch slechts zijn voorzien van een laagje edelmetaal. Niet toegestaan is om bij onedele metalen zoals alpaca of legeringen beneden het wettelijk zilvergehalte termen als nieuw zilver, oud zilver, Duits zilver, hotelzilver, muntzilver, djokjazilver en dergelijke combinaties met het woord zilver te gebruiken.

Toegestaan zijn aanduidingen zoals goud-, zilver- en platinakleurig, rolled gold, gold -filled, gold -plated, doublé, verguld, pleet, (silver-) plated, verzilverd, 8 karaat en beneden wettelijk goud-, zilver- of platinagehalte resp. BWG indien en voor zover deze woorden niet worden gecombineerd met de woorden edelmetaal, platina, goud, zilver, 14 (of meer) karaat, 14 (of meer) K, sterling e.d.

Niet toegestaan zijn de uitdrukkingen zoals 18 karaat gold -plated, gold -plated met 18 karaat goud, 14 K gold -filled of 585 GF, 14 karaat doublé, verguld 22 karaat, goud op staal en dergelijke woordcombinaties, evenals 40% goud of 50% zilver e.d. Wel toegestaan is de benaming goud met staal indien het goud een onderdeel vormt van het stalen voorwerp.

Het gebruik van plaatgoud op zilver als reclame-uiting is uitsluitend toegestaan, nadat WaarborgHolland op grond van de wettelijke regeling twee gehaltekeuren heeft kunnen aanbrengen; met alleen het gehaltekeur voor zilver is er slechts sprake van doublé/verguld zilver en is het niet toegestaan om de benaming plaatgoud op zilver te gebruiken. Deze regeling geldt ook voor andere combinaties van edelmetalen.