Click to visit English version
Inloggen

Contact

 • Home
 • Contact
 • WaarborgHolland BV

  Adres
  Stationsplein 9a
  2801 AK Gouda
  Nederland

  E-mailadres: info@waarborg.nl
  Telefoonnummer: 0182-589300

  Openingstijden

  Bezoekers/Loket
  Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 16.00, gesloten tussen 12.15 – 13.00 uur
  Zaterdag en zondag gesloten.

  Telefonisch
  Maandag t/m donderdag: 08.30 – 17.00.
  Vrijdag: 08.30 – 16.00.
  Zaterdag en zondag gesloten.

  Feestdagen: gesloten.

  Wachtersregeling
  Wilt u dat uw voorwerpen gekeurd worden terwijl u wacht? Dat kan. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:
  – Maximaal 20 stuks.
  – Er wordt een wachterstoeslag berekend (zie tarievenlijst)
  – U wordt geacht uw voorwerpen aan te leveren voor 12.00.
  Uw voorwerpen zijn doorgaans binnen een uur klaar (0,5 – 1,5 uur).

  Kaart


  Klachtenprocedure

  WaarborgHolland kent een klachtenprocedure waarbij u uw klacht over de handelswijze van WaarborgHolland per e-mail (kan ook telefonisch of schriftelijk) kunt indienen.

  Onder handelswijze wordt o.a. verstaan: de doorlooptijd van uw partij, hoe u te woord bent gestaan, hoe u bent behandeld.

  Hiertoe kunt u uw klacht kenbaar maken op één van de hierboven omschreven wijzen. Uw klacht wordt centraal geregistreerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. Tegen een beslissing over een klacht kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zie ook artikel 4 van onze algemene leveringsvoorwaarden.

  Artikel 4. Klachten

  1. Eventuele klachten dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van een voorwerp schriftelijk bij de directie te zijn ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond der klachten.
  2. De aanbieder wordt geacht de voorwerpen te hebben goedgekeurd na het enkele verstrijken van de in artikel 4a genoemde termijn indien niet aldus is gereclameerd.
  3. WaarborgHolland heeft het recht, indien een tijdig ingediende klacht door haar gegrond wordt bevonden, om als nog haar verplichtingen na te komen zonder dat de opdrachtgever verder te dier zake enige schade kan vorderen.

  Reclame-uitingen

  Reclame-uitingen door klanten vanaf 1 juli 2012
  Klanten van WaarborgHolland B.V. en WaarborgHolland Edelmetaalsmelterij B.V. dienen, voordat zij verwijzen naar voornoemde entiteiten of hen noemen in bijvoorbeeld uitzendingen (TV/radio/promotiefilm, etc.), flyers, websites, posters en/of andere reclame-uitingen, hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van WaarborgHolland. De toestemming wordt vervolgens al dan niet verleend door de directeur van WaarborgHolland, waarbij wordt aangegeven dat het concept van de reclame-uiting vooraf ter inzage beschikbaar moet zijn.

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 16.00.
  Wachters (max. 20 stuks) van 08.30 – 12.00.

  Lasergraveren

  Wilt u uw artikelen voorzien van lasergravering? Wij graveren ook allerlei afbeeldingen, logo’s, tekst of andere gegevens met behulp van geavanceerde laserapparatuur.

  Edelmetaalsmelterij

  Het betrouwbare adres voor het verwerken van uw waardevolle sloopgoud en -zilver: WaarborgHolland Edelmetaalsmelterij

  Contact

  WaarborgHolland B.V.
  Stationsplein 9a
  2801 AK Gouda

  0182 58 93 00
  info@waarborg.nl

  For English version: go to hallmarking.com
  Copyright © 2020 WaarborgHolland B.V.