WaarborgHolland

WaarborgHolland

WaarborgHolland is een zelfstandig bestuursorgaan, aangewezen door het Ministerie van Economische Zaken, op het gebied van het keuren van edelmetalen voorwerpen. Onze keuring geeft u de garantie dat uw edelmetalen voorwerpen voldoen aan de wettelijke eisen voor zowel de Nederlandse als de Europese markt.

WaarborgHolland voldoet als een van de weinige instellingen in Nederland aan de normen ISO/IEC 17025 (de criteria voor laboratoria) en ISO/IEC 17020 (de criteria voor inspectie-instellingen) en is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie ten aanzien onze werkwijze en onafhankelijkheid.

Nieuw op onze site:

 

Ons WaarborgHolland keur is in vrijwel de gehele EU erkend.

Sinds 25 februari 1994 is WaarborgHolland geaccrediteerd volgens de normen ISO/IEC 17025 (de criteria voor laboratoria) en ISO/IEC 17020 (de criteria voor inspectie-instellingen).

RvA L 210RvA I 030

 

Bekijk de nieuwe bedrijfsfilm van WaarborgHolland.